SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

ŠPORTY

Streľba

Streľba je netradičná, pretože zrakovo postihnutí športovci mieria pomocou špeciálnych zameriavačov so zvukovým výstupom. Disciplíny pre zrakovo postihnutých sú tri: v ľahu, v stoji a 3x40 (tri polohy: v ľahu, v stoji a v kľaku)

 

Športovci

2_Streľba

GARAJ Emil

Majstrovstvá Európy

IBSA 2014, Dadaj, POĽSKO 16. miesto - streľba 3x40
IBSA 2011, Nitra, SLOVENSKO 13. miesto - streľba v stoji
  11. miesto - streľba 3x40
  7. miesto - streľba v ľahu
IBSA 2001, Valencia, FRANCÚZSKO 9. miesto - streľba v ľahu
  5. miesto - streľba 3x40
  8. miesto - streľba v stoji

 

 1_Streľba

KOPČÍK Štefan

 

Majstrovstvá Európy

IBSA 2014, Dadaj, POĽSKO 1. miesto - streľba v stoji
  2. miesto - streľba 3x40
IBSA 2011, Nitra, SLOVENSKO 2. miesto - streľba v stoji
  4. miesto - streľba 3x40
  14. miesto - streľba v ľahu
IBSA 2001, Valencia, FRANCÚZSKO 4. miesto - streľba v ľahu
  2. miesto - streľba 3x40
  2. miesto - streľba v stoji

 

KOVÁČ Pavol

Majstrovstvá Európy

IBSA 2014, Dadaj, POĽSKO 3. miesto - streľba v stoji
  4. miesto - streľba 3x40
IBSA 2011, Nitra, SLOVENSKO 9. miesto - streľba v stoji
  9. miesto - streľba 3x40
  15. miesto - streľba v ľahu
IBSA 2001, Valencia, FRANCÚZSKO 6. miesto - streľba v ľahu
  9. miesto - streľba 3x40
  1. miesto - streľba v stoji

1. Streľba
2. Streľba