SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

SAZPŠ

O nás

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov

Adresa: Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: +421 48 415 2007, Mobil: +421 905 779 999

E-mail: sazps@sazps.sk, predseda@sazps.sk, Webová stránka: www.sazps.sk

IČO: 30841798 DIČ: 2020675459 Číslo účtu: 2100769190/8330

Naša registrácia:
MV SR č. spisu VVS/1-900/90-2539, dňa 29.8.1990

 

Poslaním SAZPŠ je v záujme zrakovo postihnutých občanov uplatňovať, presadzovať, zabezpečovať a ochraňovať spoločenské, skupinové a individuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu. Vytvárať optimálne materiálne a organizačné podmienky pre súťaže a rozvoj všetkých výkonnostných športov, turistických a ostatných pohybových aktivít, vhodných pre zrakovo postihnutých športovcov.

 

Naše členstvo v medzinárodných federáciách / asociáciách:

International Blind Sports Federation

(Medzinárodná federácia športov nevidiacich)

Oficiálna skratka svetovej federácie: IBSA; Počet krajín vo federácii: 108

Informácie o všetkých športoch pre zrakovo znevýhodnených nájdete na www.ibsasport.org

 

International Braille Chess Association

(Medzinárodná šachová asociácia zrakovo znevýhodnených)

Oficiálna skratka svetovej asociácie: IBCA; Počet krajín vo federácii: 71

Informácie o šachových akciách pre zrakovo znevýhodnených nájdete na www.ibca-info.org

 

Sme členom aj Slovenského paralympijského výboru, ktorý riadi paralympijské hnutie na území SR.

Informácie o paralympijských športoch a naších paralympionikoch nájdete na www.spv.sk


KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image