SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

SAZPŠ

Dokumenty a formuláre

 

Stanovy Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov

Schválené 9. marca 2019 v Rosine

Stanovy SAZPŠ na stiahnutie TU.


Zápisnica z Hodnotiaceho valného zhromaždenia

Konané 27. októbra 2018 vo Zvolene.

Zápisnica z HVZ SAZPŠ na stiahnutie TU.

 

Rozpočty na rok 2018

Rozpočet pre komisie športov
Rozpočet pre kluby

 

Členstvo

Členské poplatky na rok 2018
Návod pri registrácii, hosťovaní a prestupe
Záznam očnej lekárskej prehliadky
Registračný lístok
Hosťujúci lístok
Prestupový lístok

 

Usporiadanie akcie

Návod pre usporiadateľov akcií
Dohoda o zabezpečení akcie
Rozpočet akcie
Záväzná prihláška
Propozície - vzor

 

Vyúčtovanie akcie

Súhrnný zoznam výdavkov
Hromadné vyúčtovanie
Cestovný príkaz
Cestovný príkaz - malý
Vyúčtovanie cestovných výdavkov (pri zahraničnej ceste)
 

Rôzne

Prezenčná listina
Prezenčná listina s hlavičkou SAZPŠ
Pracovný výkaz

 

IBSA súťaže

IBSA Medical Diagnostics Form (MDF)
2018 IBSA Eligibility Agreement - Athlete
2018 IBSA Eligibility Agreement Athlete - preklad do SJ

 

Antidopingová literatúra

Oznámenie o ukončení športovej činnosti
Oznámenie o obnovení športovej činnosti

 

Všetky tlačivá je možné :

A) vytlačiť, vyplniť ručne a poslať, alebo

B) stiahnuť do počítača, vyplniť ich elektronicky, následne uložiť, vytlačiť a poslať.

 

KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image