SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

ARCHÍV

25. výročie založenia SAZPŠ

Dňa 25. februára 2017 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 25. výročia založenia našej športovej organizácie. Stretnutie sa konalo v krásnych zrekonštruovaných priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici. Stretnutia sa zúčastnili súčasní aj bývali členovia SAZPŠ a SNSŠS.

Príchodiacich vítala ľudová hudba Jána Maka, ktorá navodila krásnu atmosféru. V programe, ktorý pripravili pozvaným členom a hosťom organizátori vystúpil aj hudobný virtuóz profesor Peter Michalica, ktorý nadchol svojím umením hry na husliach všetkých prítomných. Jeho hovorené slovo k zahratým skladbám svetových skladateľov bolo skvelé doplnenie jeho skvelej hudby.

Prvej skupine ocenených za športové výsledky odovzdal pamätnú medailu k 25. výročiu založenia predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš. Medzi ocenenými bola aj naša najúspešnejšia paralympionička lyžiarka Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou. Medzi ďalšími ocenenými boli naši športoví funkcionári, ktorí pomáhajú športovať našim zrakovo postihnutým športovcom. Športovým funkcionárom odovzdal ocenenie poslanec BBSK Juraj Družbacký. Tretia skupina ocenených - naši partneri a sponzori si prevzali pamätné medaile z rúk predsedu SAZPŠ Pavla Valenta.

Za Banskú Bystricu - Európske mesto športu pozdravila všetkých pozvaných pani Dagmar Rajčanová a odovzdala Slovenskej asociácii zrakovo postihnutých športovcov pri príležitosti jej výročia Pamätný list primátora Mesta Banská Bystrica Jána Noska. Po oficiálnej časti počas neformálneho občerstvenia si pozvaní účastníci stretnutia zaspomínali na svoje chvíle strávené v Sekcii a povymieňali si aj dojmy zo súčasného života v asociácii zrakovo postihnutých športovcov.


1. 25. výročie založenia SAZPŠ
2. 25. výročie založenia SAZPŠ
3. 25. výročie založenia SAZPŠ
4. 25. výročie založenia SAZPŠ
5. 25. výročie založenia SAZPŠ
6. 25. výročie založenia SAZPŠ
7. 25. výročie založenia SAZPŠ
8. 25. výročie založenia SAZPŠ
9. 25. výročie založenia SAZPŠ
10. 25. výročie založenia SAZPŠ
11. 25. výročie založenia SAZPŠ
12. 25. výročie založenia SAZPŠ
13. 25. výročie založenia SAZPŠ
14. 25. výročie založenia SAZPŠ
15. 25. výročie založenia SAZPŠ
16. 25. výročie založenia SAZPŠ
17. 25. výročie založenia SAZPŠ
18. 25. výročie založenia SAZPŠ
19. 25. výročie založenia SAZPŠ
20. 25. výročie založenia SAZPŠ
21. 25. výročie založenia SAZPŠ

KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image