SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"

25. november 2017

V sobotu 25.11.2017 sa 23 členov ŠK NSŠ Delfín Košice a ich štyria priatelia vybrali do Prešovského solivaru a ocitli sa v rozprávke, ktorú pozná hádam každé dieťa a dospelý. Tá rozprávka sa volá "Soľ nad zlato".

Do Prešova sme sa odviezli vlakom a zo stanice trolejbusom až do mestskej časti Solivar, kde sa nachádza unikátny komplex štyroch budov zo 17. storočia na ťažbu soli zo soľanky, hoci samotná ťažba soli sa v tejto lokalite začala už v roku 1571. Do súboru pamiatok patrí šachta Leopold, nazývaná aj Cisárska, rezervoáre na soľanku, huta, varňa, sklad soli, kováčske dielne a klopačka. Po takmer storočí bola nad šachtou Leopold postavená budova gápľa, ktorým sa dopravovala vyťažená soľ na povrch. Zo začiatku sa ťažila kamenná soľ. Po zatopení šachty sa začala soľ získavať so soľanky, ktorá sa čerpala v koženom mechu za pomoci koní. Drevené zásobníky na vyťaženú soľanku boli postavené v roku 1815. Tieto boli zastrešené a soľanka sa do ich dopravovala drevenými potrubiami z odkaľovacej nádrže. Z týchto nádrží putovala soľanka z predhrievacej komory do odparovacej  a následne do odkvapových komôr a do sušiarne. Odtiaľ sa už kryštalická soľ previezla po koľajniciach do skladu na exepdíciu. Chcel by som ešte podotknúť, že gápeľ, ktorý sa nachádza v Prešove patrí medzi najväčšie v strednej Európe.

Pôvodná varňa zhorela počas požiaru v roku 1819 a oveľa ničivejší požiar bol 18. mája 1986, kedy zhorela architektonicky najzaujímavejšia časť pamiatky. Táto zaujímavá pamiatka dlho chátrala a opravená bola z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v roku 2016. My sme si areál prezreli so sprievodkyňou, ktorá nám dopodrobna porozprávala históriu a celý priebeh výroby. Ochotne nám odpovedala na všetky položené otázky.

Po ukončení prehliadky sme sa z rozprávky vrátili do súčasnosti, spokojní a obohatení o nové poznatky a s pocitom, že našu históriu by sme si mali vážiť.

Text:Stanislav Dzureň

Foto:Stanislav Novotný

 


1. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
2. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
3. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
4. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
5. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
6. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
7. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
8. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
9. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
10. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
11. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
12. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
13. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
14. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
15. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
16. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
17. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
18. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
19. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
20. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
21. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
22. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
23. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
24. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
25. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
26. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
27. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
28. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
29. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"
30. Delfíni sa ocitli v rozprávke "Soľ nad zlato"

KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image