SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

MSR družstiev v šachu zrakovo postihnutých 2017

29. september 2017

V dňoch 29.9. - 1. 10. 2017 sa konali Majstrovstvá Slovenska družstiev v šachu zrakovo postihnutých v priestoroch Penziónu Medený Hámor v Banskej Bystrici. Organizátorom bola Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov (ďalej len "SAZPŠ").

Po zaznení Slovenskej štátnej hymny turnaj slávnostne otvoril predseda SAZPŠ pán Mgr. Pavol Valent, ktorý s nadšením privítal všetkých zúčastnených, zvlášť pozvaných hostí zo Srbska. Potom vystúpil riaditeľ turnaja pán Bc. Martin Mikulec a hlavný rozhodca pán Ing. Igor Longauer, ktorý informoval o propozíciách a pravidlách turnaja.

Hralo sa podľa pravidiel FIDE schválených na 87. Kongrese FIDE v Baku (Azerbajdžán), ktoré nadobudli účinnosť dňom 1. júla 2017, švajčiarskym spôsobom na 5 kôl, nasadzovanie dvojíc počítačovým programom SwissManager v. 12.0.0.202. Tempo hry bolo 90 minút + bonus 30 sekúnd na ťah.

Súťažilo 8 dvojčlenných družstiev, z toho 1 zahraničné, z nasledovných klubov:

ŠK zrakovo postihnutých športovcov URPÍN Banská Bystrica (Urpín-1, Urpín-2)

Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov DELFÍN, Košice (Delfín)

Telovýchovná jednota ŠTART, Levoča (Levoča-1, Levoča-2, Levoča-3)

Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov SCORPIONI, Nitra (Scorpioni)

SK Anpasan, Novi Sad, Srbsko (Srbsko)

Komisia pre riešenie sporov bola zložená menovite: p. Mikulec, p. Nandráži, p. Longauer. V priebehu turnaja sa nevyskytol žiadny spor. Priemerný rating turnaja bol 1504.

O konečnom poradí rozhodovali body, skóre a vzájomné výsledky družstiev v rovnakej skupine.

Krížová tabuľka (podľa Tie-Breakov)

Poradie Družstvo 1.k.   2.k.   3.k.   4.k.   5.k.   MP3 Body
1. Srbsko 5 b 2 č 1½  3 b 1 7 č 2 b 2 13  8½ 
2. Levoča-1 8 č 1½ 1 b ½ 4 č 1½ 3 b 1 č 2 10  6½ 
3. Urpín-1 6 č 2 4 b 1 1 č 1 2 č 1 8 b 2 9 7
4. Delfín 7 b 2 3 č 1 2 b  ½ 5 č  1½ 1 č 0 7 5
5. Levoča-3 1 č 0 8 b 2 6 č 1 4 b ½ 7 č 1½ 7 5
6. Urpín-2 3 b 0 7 č 1 5 b 1 8 č  1½ 2 b 0 5 3½
7. Levoča-2  4 č 0 6 b 1 8 č 2 1 b 0 5 b ½ 4 3½
8. Scorpioni 2 b ½ 5 č 0 7 b 0 6 b ½ 3 č 0 0 1

 

Konečné poradie podľa družstiev:

Poradie Družstvo Kôl + = - MP3 Body
1. Srbsko 5 4 1 0 13 8½
2. Levoča-1 5 3 1 1 10 6½
3. Urpín-1 5 2 3 0 9 7
4. Delfín 5 2 1 2 7 5
5. Levoča-3 5 2 1 2 7 5
6. Urpín-2 5 1 2 2 5 3½
7. Levoča-2  5 1 1 3 4 3½
8. Scorpioni  5 0 0 5 0 1


Konečné poradie

1. Srbsko (13 MP3/8½ bodov)

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 body par. % Rtg-Ø
1  Markov Ziva  2082 SRB 1 1 1 1 1 5 5  100,0 1726
2  Salamun Janko  1755 SRB 1 ½ 0 1 1 3½  5  70,0 1462

2. Levoča-1 (10 MP3/6½ bodov) 

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 body par. % Rtg-Ø
1  Horbal Jozef 1758 SVK 1 0 ½ 0 1 5  50,0 1736
2  Andras Anton 1499 SVK ½ ½ 1 1 1 5  80,0 1452

3. Urpín-1 (9 MP3/7 bodov)  

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 body par. % Rtg-Ø
1 Mikulec Martin 1853 SVK 1 0 0 1 1 3 5  60,0 1717
2 Orvisky Vladimir 1714 SVK 1 1 1 0 1 5  80,0 1409

4. Delfín (7 MP3/5 bodov)   

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 body par. % Rtg-Ø
1 Nandrazi Dominik 1850 SVK 1 1 ½ 1 0 3½ 5  70,0 1773
2 Pristan Viliam 1409 SVK 1 0 0 ½ 0 1½ 5  30,0 1531

5. Levoča-3 (7 MP3/5 bodov)    

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 body par. % Rtg-Ø
1 Skultety Stanislav 1728 SVK 0 1 ½ 0 1 5  50,0 1654
2 Simo Jan 1488 SVK 0 1 ½ ½ ½ 5  50,0 1349

6. Urpín-2 (5 MP3/3½ bodov)     

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 body par. % Rtg-Ø
1 Holik Jan 1550 SVK 0 ½ ½ ½ 0 5  30,0 1625
2 Lorincz Robert 1383 SVK 0 ½ ½ 1 0 2 5  40,0 1380

7. Levoča-2 (4 MP3/3½ bodov)     

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 body par. % Rtg-Ø
1 Marcin Matus 1443 SVK 0 ½ 1 0 0 5  30,0 1711
2 Marcin Stefan 1200 SVK 0 ½ 1 0 ½ 2 5  40,0 1407

8. Scorpioni (0 MP3/1 bod)     

š. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 body par. % Rtg-Ø
1 Kiss Rastislav 1344 SVK 0 0 0 ½ 0 ½ 5  10,0 1666
2 Nagy Ludovit 0 SVK ½ 0 0 0 0 ½ 5  10,0 1457


Víťazom turnaja sa stalo družstvo zo Srbska, v zložení: Živa Markov a Janko Salamun. Najvyšší počet bodov dosiahol srbský pretekár Živa Markov s počtom bodov ELO 2082.

Turnaj mal zaujímavý a bojovný priebeh. Priniesol veľa zaujímavých a náročných súbojov, keď veľakrát rozhodovali okrem vlastného majstrovstva aj pevnejšie nervy a športové šťastie.

Chceme sa poďakovať všetkým hráčom, ktorí napriek svojmu handicapu pristupovali ku hre profesionálne s vysokým nasadením a bojovnosťou.

Rozhodcovia vystupovali v duchu platných Pravidiel FIDE, konali pre dobro turnaja a uplatňovali absolútnu objektivitu.

Poďakovanie patrí aj p. Ing. M. Longauerovi za jeho profesionálny prístup, načasovanie, spracovanie priebehu a výsledkov turnaja.

Veľkú vďaku treba vyjadriť i riaditeľovi turnaja pánovi Bc. Mikulcovi a hlavne predsedovi SAZPŠ za výbornú organizáciu a materiálno-technické zabezpečenie turnaja, za komfortné hracie podmienky, ubytovanie a vynikajúcu stravu.

Autor článku: Ing. Igor Longauer, ústredný rozhodca v šachu


1. MSR družstiev v šachu zrakovo postihnutých 2017
2. MSR družstiev v šachu zrakovo postihnutých 2017
3. MSR družstiev v šachu zrakovo postihnutých 2017
4. MSR družstiev v šachu zrakovo postihnutých 2017
5. MSR družstiev v šachu zrakovo postihnutých 2017
6. MSR družstiev v šachu zrakovo postihnutých 2017
7. MSR družstiev v šachu zrakovo postihnutých 2017
8. MSR družstiev v šachu zrakovo postihnutých 2017
9. MSR družstiev v šachu zrakovo postihnutých 2017
10. MSR družstiev v šachu zrakovo postihnutých 2017
11. MSR družstiev v šachu zrakovo postihnutých 2017
12. MSR družstiev v šachu zrakovo postihnutých 2017

KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image